Amiskoodi

AmisKOODI on avuksi

• omaan alaan tutustumisessa
• työssäoppimispaikan kysymisessä ja työpaikan toimintatavoissa
• pulmatilanteiden selvittämisessä ja
• opintojen päätyttyä työelämään siirtymisessä.

AmisKOODI-tehtäväkirja