Salpauksen perunat

 
Perustason suomen kieli

Salpauksen perunat on joukko Koulutuskeskus Salpauksen eri kursseilla käytettyjä Hot Potatoes -ohjelmalla tehtyjä harjoituksia.

Aloitamme harjoitusten koonnin 2010 alussa suomen kielen harjoituksilla ja ajatuksena on, että myöhemmin kokoamme myös muiden kielten ja eri ammattialoilla käytettäviä harjoituksia tänne. Voit käyttää kaikkia harjoituksiamme vapaasti.

Suomen perunat on suomen kielen ja kulttuurin oppijoille suunnattuja harjoituksia. Suurin osa suomen kielen harjoituksista on suunnattu
verkkokursseille, joiden asiakkaina ovat aikuiset työssäkäyvät keskitason suomenoppijat (B-taso). Pikku hiljaa kokoamme arkistoon myös perustason (A-taso) ja ylimmän tason (C-taso) harjoituksia.

Tehtävien tasomääritys on suuntaa-antava, koska B-C-tason kielenoppijan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin vaihteleva esim. asiakkaan puheen tai tekstin ymmärtäminen voi olla todella vahva, mutta rakenteiden tuntemus voi olla heikko, ja tehtävien tarkoituksena on ollut myös osittain vahvistaa perusrakenteiden tuntemusta.

Tervetuloa tutustumaan harjoituksiimme! Lisäilemme niitä sitä mukaa, kun ennätämme!

 

 
 
 
     Perusopinnot1
     Perusopinnot 2
     Perusopinnot 3
 
Keskitason suomen kieli
     Jatko-opinnot 1 
     Jatko-opinnot 2 
 
Ylimmän tason suomen kieli
    
 
Hommia ja juttuja -esitemateriaali