Vertailuharjoitus

Aukkotehtävä

Kirjoita sana aukkoon oikeassa muodossa.
Nuorten asenteet päihteitä kohtaan höllentyneet

Nuoret suhtautuvat päihteisiin ja tupakkaan (aikainen) (salliva) , selviää tuoreen Kouluterveyskyselyn tuloksista.

Yläluokkalaiset ja lukiolaiset suhtautuivat tupakointiin selvästi (aikainen) vuosia (myönteinen) . Myös parin alkoholiannoksen juominen ja humala kerran viikossa hyväksyttiin (aikainen) (hyvä) . Ammattiin opiskelevien asenteet olivat samansuuntaisia.
Päihteidenkäyttö lähipiirissä aiheutti nuorille ongelmia. Kyselyyn vastanneista lähes 14 prosenttia kertoi kokevansa, että läheisen alkoholinkäytöstä koituu vaikeuksia hänen elämäänsä.
Yläluokkalaisten poikien päivittäinen tupakointi lisääntyi ja tyttöjen pysyi lähes ennallaan. Lukiolaisilla päivittäin tupakoivien osuus väheni (hieman = vähän) . Ammattiin opiskelevilla päivittäinen tupakointi oli neljä kertaa (yleinen) kuin lukiolaisilla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyyn osallistui (hieman) alle 49 000 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista, lähes 22 000 lukiolaista ja runsaat 21 000 ammatillisten oppilaitosten opiskelijaa.

Tekstilähde: YLE 25.8.2009