Vertailuharjoitus

Aukkotehtävä

Kirjoita sana oikeassa muodossa. Klikkaamalla "[?]", saat tietää, onko kyseessä perusmuoto (positiivi), komparatiivi vaiko superlatiivi. Lopuksi klikkaa "Tarkista".
Nuoret hyväksyvät päihteet aikaisempaa sallivammin

Nuorten asenteet päihteisiin ja tupakkaan ovat muuttuneet (aikainen) (salliva) . (Laaja) Laajan kouluterveyskyselyn mukaan lukio- ja ammattiopistoikäisistä pojista neljännes hyväksyy marihuanan satunnaisen tai säännöllisen käytön. Lukiolaisten kohdalla marihuanan hyväksyvä asenne on noussut parissa vuodessa peräti kuudella prosenttiyksiköllä. Lukiolaispojat ovat satunnaisen käytön suhteen ammattiin opiskelevia poikia hieman (salliva) , kun taas (säännöllinen) käyttöön suhtautumisessa ei ollut eroa.
Myös lukiolaistyttöjen ja peruskoulua käyvien poikien asenne (satunnainen) käyttöä kohtaan on muuttunut (salliva) . Lukio- ja ammattiopistoikäisistä tytöistä sekä peruskoululaisista pojista (satunnainen) polttamisen hyväksyi tänä vuonna tehdyssä tutkimuksessa noin joka kuudes.
Nuorten huumekokeilut ovat olleet laskussa koko 2000-luvun, mutta nyt lasku on tasaantunut. Lukiopojista kymmenen ja -tytöistä seitsemän prosenttia kertoo kokeilleensa huumeita. Ammattiin opiskelevista 15 prosenttia on kokeillut huumeita ainakin kerran.
Myös suhtautuminen tupakointiin ja alkoholin käyttöön on muuttunut (salliva) . Reippaasti yli puolet nuorista hyväksyy parin alkoholiannoksen nauttimisen muutaman kerran viikossa. Myös kerran viikossa humalaan tähtäävään juomiseen suhtaudutaan (aikainen) (myönteinen) .
Noin joka seitsemäs kyselyyn vastanneista nuorista tosin kertoo kokevansa jonkun läheisen alkoholinkäytön aiheuttavan ongelmia.
Tupakkaan (myönteinen, superlatiivi) suhtautuvat ammattiin opiskelevat. Heistä 80 prosenttia hyväksyy (satunnainen) tupakoimisen. Peruskoululaisista (satunnainen) polttamisen taas hyväksyy lähes 65 ja lukiolaisista 70 prosenttia.
Ammattiin opiskelevat myös polttavat tupakkaa selvästi (yleinen) kuin lukiolaiset.
Vuoden 2009 kyselyyn osallistui yli 90000 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista sekä lukion ja ammattiopiston 1. ja 2. vuoden opiskelijaa.

Tekstilähde: ESS 26.8.2009