Kalastuslain ja kalastusasetuksen hakemisto

paasivu

yleiset saadokset

kalastusoikeus

pyydykset

pyyntirajoitukset

valvonta

rangaistukset

kalastustuotteet

kalastusalue

osakaskunta

Muita linkkejä:

www.finlex.fi

www.mmm.fi

www.ahven.net

 

Alamitat

 • kalat KL 35, KA 19
 • rapu KA 20
 • kalastusalueen määräysvalta KL 35
 • MMM:n erityislupa poiketa KL 37, 38, KA 55
 • laskeminen takaisin veteen

Ammattimaisesti harjoitettu kalastus

 • määritelmä KA 1
 • etujen huomioonottaminen kalastusoikeutta vuokrattaessa KL 16
 • vesialueen antaminen vuokralle KL 16
 • vuokrasopimus KL 18
 • oikeus saada vuokralle valtiolle kuuluvilla rannoilla jne maa - alue KL 21

Ampuma-ase

 • käyttö kalastuksessa KL 30

Apaja

 • vetojärjestys KL 41
 • korvaus vetokuntoon saattamisesta KL 42
 • kalastus nuotta-apajan lähellä KA 9

Avanto

 • etäisyys jäätiestä KL 39

Harppuuna

 • KA 12

Harrilauta

 • KA 12

Huumaavat aineet

 • KL 30

Isorysä

 • määritelmä KA 8
 • kiinteä pyydys KA 5
 • käyttörajoituksia KA 10

Järven sulkeminen

 • KL 27

Jäätie

 • määritelmä KA 9

Kalakannan/kalaveden hoito

 • yleisperiaate KL 1
 • kalastusoikeuden haltijan velvollisuus KL 2
 • järven, puron sulkeminen hoitoa varten KL 27
 • maaseutuelinkeinopiirillä (TE keskuksen) valta määrätä kalastuskielto hoitoa varten KL 37
 • MMM:n myöntämä lupa kielletyn pyydyksen, rauhoitetun kalan ja alamittaisen kalan pyyntiin hoitoa varten KL 37
 • kalastusoikeuden kieltäminen tai rajoittaminen, jos joku harjoittaa kalastusta siten, että se haittaa hoitoa KL 105. (katso myös: osakaskunta, kalastusalue, käyttö- ja hoitosuunnitelma, rauhoituspiiri ja kalastuksenhoitomaksu)

Kalan kulun turvaaminen

 • yleissääntö KL 23

Kalastuksen harjoittaminen

 • siihen liittyvät oikeudet KL 1, KL 4:s luku

Kalastuksenhoitomaksu/kalastuskortti

 • kuka tarvitsee, hinta; kalastuskortti KL 88, KL 90; KA 52, KA 53
 • näyttövelvollisuus ja iän osoittaminen KL 90, KA 53
 • rangaistus kalastuskortin puuttuessa KL 107
 • kalastuksenhoitomaksut ja maksujen käyttö KL 91

Kalastusalue

 • kalastusaluejako ja toimialue  KL 3, 68, 69
 • tehtävät ja kalastuksesta päättäminen KL 1, 3, 7, 10, 11 16, 32, 35, 64, 72
 • pakkovuokraus KL 16
 • käyttö- ja hoitosuunnitelma KL 73, 79 - 82, KA 31
 • rauhoituspiirit KL 7 luku, 133 - 135
 • sitoumukset, omaisuus ja toimielimet KL 84, KL 3
 • valtuuskunta: kokoonpano, kokoukset, ylimääräinen kokous, kokoonkutsuja KL 70 ,71, KA 29, 30, KL 73, 74
 • äänimäärät ja asian käsittely KL 75
 • päätöksen oikaiseminen KL 85
 • hallitus, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja KL 3, 76, 77,
 • kalastusalueen ensimmäinen kokous KL 73
 • ohjesääntö KL 70 - 72, 75, 77, 78, 83, KA 57
 • haaste ja oikeudenkäynti KL 77
 • maksut, valvonta ja tilastot KL 83, KL 77 KA 32

Kalastus- eli osakaskunta

 • toimialue, "koskikalastuskunta" KL 3, 117
 • tehtävät KL 1, 2, 5, 48
 • järjestäytymisvelvoite KL 49, 105, 106, KA 28
 • kalastuksesta päättäminen KL 5, 48
 • kalakannan hoidon järjestäminen KL 1, 2, 48
 • vesilintujen metsästys yms KL 125
 • sitoumukset ja irtain omaisuus KL 51
 • kalastuskunnan kokous KL 3, 52, KA 24
 • ylimääräinen osakasten kokous KL 53
 • johtokunta, esimies ja varaesimies KL 3, 57, KA 26, 27
 • osakaskokous: osakkaat KL 3, 40,  54, 55, 61, KA 34.  päätös KL 52, asiamies KL 54, kokoonkutsuja, ratkaistava asia KL 52, osakkaan äänimäärä KL 54, 56, pöytäkirja KL 52, KA 25, päätöksen oikaisu KL 67
 • kutsu järjestäytymiskokoukseen KL 50
 • säännöt KL 49, KA 22, 23, 57.
 • uudistaminen KL 130, KA 22. muuttaminen KL 56, KA 22
 • Haaste KL 59, oikeudenkäynti KL 66, kalastusalue KL 64, kalastuspiiri, ilmoitukset KA 26, 28.
 • kalastuksen järjestäminen KL 1, 2, 5, 40, 61 - 63, 105, 111. KA 34.
 • Vuokraaminen KL 16, 63
 • kalakannan hoito KL 1 - 3, 48, maksut KL 60, valvonta KL 65, 97, 101. Kalastustilasto KL 126.

Kalastuslaite

 • määritelmä KA 5

Kalastusoikeus

 • pääsääntö KL 5
 • tulva-alueella KL 5
 • yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä KL 6
 • järjestysmääräykset, lohen ja taimenen pyyntipaikat KL 6
 • yleisellä vesialueella järvessä; onkiminen, pilkkiminen ja muu koukkukalastus KL 7.
 • muu kalastus KL 7. Kunnassa asuvan onkiminen KL 8 - 11, 39, KA 3, 4, 9. kuntalaisen verkkokalastusoikeus ulkosaaristossa KL 8
 • kylässä asuvan koukkukalastusoikeus KL 8.
 • kotitarvekalastus , KL 6, 9, KA 1, 34.Virkistyskalastus KL 6, KA 1.
 • Valtion yksityiset kalastukset KL 12, KA 5. luku
 • ylimuistoinen nautinta KL 13. isorysäoikeuden lunastaminen KL 14.

Kalastusoikeuden haltija

 • oikeus astua toisen maalle,  kulkuyhteyden osoittaminen kalavedelle KL 22

Kalastusoikeuden vuokraaminen

 • yleiset määräykset KL 4. luku
 • kalastuskunnan oikeus antaa vuokralle KL 63
 • määritelmä, maksua vastaan oikeuden luovuttaminen KL 15.
 • ammattimaisesti kalastavan edun huomioonottaminen KL 16.
 • vesialueen antaminen vuokralle ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta varten KL 16.
 • muut määräykset, valtiolle kuuluvien kalavesien ja kalastusten vuokraaminen KL 17.
 • yhteisen vesialueen osakkaan oikeus tehdä sopimus kalastusoikeuden vuokraamisesta KL 18.
 • valtion vesien vuokraaminen ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta varten, vuokrasopimus KL 18.

Kalastuspiiri

 • viranhaltijat ja toimihenkilöt KL 86.
 • tehtävät KL 6, 11, 14, 24 - 27, 37, 44, 49, 68, 69, 72, 73, 80, 81, 115, 118, 119, 121, 123, 130.

Kalastustuotteet

 • kalojen myynti, kuljettaminen ja merkitseminen rauhoitusaikana KL 92, 93, 95, KA 46. Kalojen maahantuonti, vienti KL 94, 95.
 • kalatautien estäminen KL 95.Kasvatetun kalan kuljettaminen rauhoitusaikana KL 93.
 • ravun kuljettamien ja myynti rauhoitusaikana KL 92, 93, 95, KA 46.
 • rapujen tuonti KL 94, 95, raputautien estäminen KL 95.

Kalatie, kalaväylä

 • määritelmä KL 24, 26.Rajojen selvittäminen ja merkitseminen KL 24, KA 51.
 • sulkeminen ja kalastaminen KL 25. Kanava; kalastuskielto KA 26

Katiska

 • veteen asettaminen ja säilyttäminen KA 13

Kielletty kalastus

 • kalatiessä, vettä johtavassa kanavassa, padon alapuolella KL 26
 • ampuma-aseella, myrkyllä, ym vastaavalla tavalla KL 30.
 • kalastus rauhoitusaikana KL 34.MMM:n ja kalastuspiirin päätäntävalta KL 37.
 • kalastus rauhoituspiirissä KL 43.Kalastus nuotta-apajien ja isorysän lähellä, troolia vedettäessä KA 9
 • kalastuskielto rankaisumenettelynä KL 65. Lohi- ja siikapitoisessa joessa KL8, KA 10, 12.
 • kalastuspiirin ja kalastusalueen oikeus kieltää tai rajoittaa onkimista ja pilkkimistä ym kalastusta KL 11
 • onkiminen ja pilkkiminen pyydysten, uimarannan, jäätien ym läheisyydessä KL 39, KA 9, 16. Rangaistussäännökset KL 111, RL 30 luku 13

Kiinteä pyydys

 • määritelmä KA 5, pitäminen kala-/valtaväylässä KL 25. Onkiminen ja pilkkiminen sen lähellä KL 39.

Koskikalastuskunta

 • katso kalastuskunta KL 3

Kunnassa tai kylässä tilapäisesti asuva

 •  KL 7 - 9, 117, KA 2.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

 • suunnitelman vahvistaminen, muuttaminen ja soveltaminen KL 72
 • suunnitelman sisältö KL 79. Ehdotuksen laatiminen KL 89
 • hyväksyminen, vahvistaminen ja muutoksen haku KL 81
 • suunnitelman ohjeellisuus KL 82. Seuraus suunnitelman vastaisesta toiminnasta KL 83

Liikkuva rihmapyydys

 • määritelmä KA 7
 • kalaväylässä, valtaväylässä kalastaminen KL 25. Rajoitus sillä kalastamisessa KA 10

Lohi- ja siikapitoinen joki ja jokisuu

 • kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä KA 10
 • tuulastus yms. kalastus, harrilauta, matosyötti KA 12. Onkimis- ja pilkkimiskielto KL 8

Maa-alueen käyttö

 • vuokraaminen valtion saarilta ja luodoilta säilytystiloja ym. varten KL 21
 • oikeus kulkea toisen maalla, kulkuyhteys, veneen paikka KL 22. Entisten oikeuksien pysyttäminen KL 132

Matosyötti

 • KA 12

Metsästys vesialueella

 • KL 125, katso myös Metsästyslaki (290/62).

Myrkyt

 • KL 30

Neuvontatyötä hoitavat toimielimet

 • KL 70, KA 30

Nuotta

 • nuotan vetäminen KL 16

Onkiminen ja pilkkiminen

 • määritelmä KA 4, KA 3. Pilkkikilpailut KL 9. Lohi- ja siikapitoisessa joessa KL 8, KA 12
 • onkiminen ja pilkkiminen pyydysten, uimarannan, jäätien ym läheisyydessä KL 39, KA 9, 16
 • onkimis- ja pilkkimisoikeuden vuokraaminen yhteisöille valtion vesillä KA 40

Pato/patoallas

 • kalastuskielto KA 26

Pohjoismaiden kansalaisten kalastusoikeus

 • KL 6

Puro

 • jättäminen kalastusaluejaon ulkopuolelle KL 68, sulkeminen KL 27

Pyydysten merkitseminen

 • KL 33, KA 16, merkin poistaminen KA 21

Rangaistussäännökset

 • kalastusrikkomus KL 107, kalastusrikos KL 108
 • vaaran aiheuttaminen kalavedelle KL 109
 • menettämisseuraamukset KL 110
 • luvaton kalastus KL 111, RL 33 luku 13, 
 • asianomistajarikos KL 112, omistajan tai osakkaan vastustaminen RL 33 luku 77

Rauhoitusajat

 • rauhoitusajat KL 34, kalojen KA 17, ravun KA 18
 • pyydysten pito rauhoitusaikana KL 34.
 • rauhoitusaikana saatu kala tai rapu KL 36, MMM:n erityislupa poikkeamiseen KL 37, 38.
 • kalastuspiirin määräysvalta KL 37.

Rauhoituspiirit

 • vanhojen selvittäminen ja pysyttäminen KL 133 - 135. Määräaika KL 43.
 • rauhoitusmääräykset, ammattikalastajien edut KL 43. Valtion korvausvelvollisuus ja päätöksen alistaminen KL 44.
 • rajojen selvittäminen, tiedottaminen KL 45
 • rauhoituspäätöksen uusiminen KL 46, Rauhoituspiirin lakkauttaminen KL 46.
 • rauhoituspiirin lakkauttaminen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä KL 47.

Rysä

 • veteen asettaminen ja säilyttäminen KA 13
 • Seisova pyydys: määritelmä KA 6, kala- tai valtaväylässä kalastaminen KL 25
 • Silmäkoko: pienin sallittu KL 32, KA 14. Mittatikku/mittaustapa KA 15.
 • kalastusalueen päätäntävalta KL 32, KA 14.

Solmuväli ja sähkö

 • KA 15 ja KL 30

Tuulastus

 • tulta ja valoa käyttäen KA 12

Valtaväylä

 • katso kalaväylä/kalatie KL 24, KL 26

Valtion kalataloushallinto/viranomaiset

 • maa- ja metsätalousministeriö (MMM) KL 3
 • viran- ja toimenhaltijoiden oikeus saada maksuton kalastuslupa KA 41

Valtion kalavedet

 • valtion yksityiset kalastukset KL 12, KA 33, 42.
 • valtio yhteisen vesialueen osakkaana KL 18, KA 34. Paikallisen väestön oikeus KA 34.
 • lupatodistus valtion vesille KA 35 - 37. Luvan peruuttaminen KA 38.
 • vesien vuokraaminen KL 18, KA 39. Koukkukalastusoikeuden vuokraaminen yhteisölle KA 40.
 • kalastus kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla KA 43.
 • MMM:n oikeus antaa määräyksiä poiketa säännöksistä KA 45.

  Valvonta, talteenotto ja virka-apu

 • valvontaviranomaiset KL 96, KL 106. Tehtävät KL 96, 98, 100, 101, 104 - 106, KA 48, 49. Valan tehnyt kalastuksenvalvoja KL 97. Tehtävät KL 97, 98, 100, 101, 103. Vala KL 97, KA 47.
 • kalastuksenvalvojan merkki KL 97.
 • kalastushaltijan oikeudet ja velvollisuudet KL 101 - 106.
 • luvatta saadun saaliin ja kulkuvälineen talteenotto KL 101, 102, 104, KA 50.
 • luvattomassa kalastuksessa talteen otetun tavaran lunastusmaksu KL 102, KA 50.

Vesialue

 • käyttämättä jättäminen KL 16. Vuokraaminen ammattimaista kalastusta varten KL 16.
 • kehotus vesialueen omistajalle vesialueen vuokralle antamisesta KL 16. Vesialueen omistajan velvoittaminen pyynnin sallimiseen KL 16.
 • Osakkaan oikeus tehdä sopimus kalastusoikeuden vuokraamisesta, osakkaiden päätäntävallan käyttäminen KL 18
 • valtio yhteisen vesialueen osakkaana KL 18

Vesialueen tuottavuus

 • KL 1

Vuokranmaksu

 • suorittamisen laiminlyönti KL 20

Vuokrasopimus

 • kalastusoikeuden antamisesta ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta varten KL 18. Suullinen sopimus KL 18. Vahvistettu sopimus, uudistaminen KL 18. Vuokramiehen etuoikeus uudistamisessa KL 18.
 • purkaminen, uudistamatta jättäminen KL 20.