Kurssin tarkoitus: perehdyttää ammatillinen II- asteen opiskelija kalastussäädösten perusteisiin.

Kurssin sisältö: yleiset säädökset, kalastusoikeus, 
                            pyydykset ja pyynnin rajoittaminen ja rauhoituspiiri, 
                            kalatalouden edistäminen, 
                            valvonta, talteenotto ja virka-apu,
                            rangaistussäännökset.

Kurssi aloitetaan siten, että opiskelija perehdytetään oppimisalustan käyttöön. Perehdytyksen jälkeen tarkastellaan kurssin sisältöä ja selvitetään opiskelijalle kurssin tavoitteet ja aikataulu.

Vihjeitä: kurssia voi käydä verkkokurssina Moodlessa tai sitä voi käyttää oppimisaihiona. Opiskelija voi edetä omaan tahtiin ja palauttaa tehtävät sähköpostissa tai Moodlessa kurssin ohjaajalle. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta hyvän aikataulun luomista, koska silloin on helpompi järjestellä opiskeluun käytettävää aikaa ja oppimistulokset usein myös paranevat. 
Suositeltavaa olisi, jos kurssin laajempia töitä pohdiskeltaisiin pari- tai ryhmätyöskentelynä. Yhteiset keskustelut aiheesta auttavat jäsentämään hankitun tiedon. 
Lain säädännön perusteluja löytyy Finlexistä kohdasta "hallituksen esitykset" ja "lainvalmistelu", kannattaa katsoa , jos haluaa syventää ymmärrystä lakien tarkoituksesta.

Kurssin suoritus: verkkotyöskentelynä, kirjallisina oppimistehtävinä, luentoina ja ryhmätöinä.

                 Osaamisen osoittaminen: laajahko oppimistehtävä verkossa.
                 Kurssin arviointi: oppimistehtävien arviointi                            
                 Tärkeitä linkkejä opiskelun tueksi: www.ahven.net; www.mmm.fi; www.finlex.fi