SALPRO.SALPAUS.FI
Projektien www-sivustot ja
opetukseen liittyvät aineistot
 
  
 
 
 

Virtuaalikouluhankkeet

Virtuaalikoulun kehittäminen on osa valtakunnallista tietoyhteiskuntaohjelmaa. Verkko-opetusta ja -opiskelua kehitetään paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa virtuaalikouluhankkeissa. Tavoitteena on vakiinnuttaa verkko-opetus osaksi oppilaitosten arkea. Katso myös

 • www.edu.fi / Virtuaalikoulu
 • OPEN IDEA - ammattillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeiden verkko-opintojen toteutuskuvauksia aineistolinkkineen
 • opiskelija.edu.fi - oma sivusto verkko-opiskelijalle

Alla Koulutuskeskus Salpauksen virtuaalikouluhankkeissa tuotettuja nettisivuja ja opetuksen tueksi tehtyjä aineistoja. Linkkejä myös projektin yhteistyöoppilaitosten oppimisaihioihin.

A. Luonnonvara- ja ympäristöala

 • Jätehuolto
  Kesto: 2 ov
  Materiaalin avulla tutustutaan jätehuollon lainsäädäntöön ja jätteiden hallintaan alan toimintaympäristössä.
 • Rehuviljojen viljely Suomessa
  Kesto: 1 ov
  Materiaali avulla tutustutaan Suomessa viljeltäviin rehuviljoihin ja niiden viljelytekniikkaan.
 • Kalastuslaki
  Kesto: 1 ov
  Materiaalissa tutustutaan keskeisiin kalastuslainsäädännön kohtiin esimerkkien ja tehtävien avulla. Kalastuslainsäädännön periaatteena on kalavesien mahdollisimman suuri pysyvä tuotto.
 • Lainsäädäntö
  Kesto: 2 ov
  Materiaali tutustuttaa ympäristölainsäädäntöön ja sen merkitykseen luonnonvara-alan toimintaympäristössä.

B. Vatenetti - tekstiili- ja vaatetusalan verkosto
Hankkeessa on kehitetty vaatetusalan ammatillisen peruskoulutuksen asuin- ja opiskelupaikasta riippumattomia, pedagogisesti laadukkaita ja joustavia opiskelumahdollisuuksia.

 

 

 

 

LINKKEJÄ