| English | Suomeksi | Deutsch | Lietuviškai | Polski |

 

Wybrane pozycje bibliograficzne nt. oceniania w języku polskim

 • Bargielska Anna, Wymagania edukacyjne w ocenianiu wewnątrzszkolnym, w: Nowa Szkoła. Prawo i organizacja, Warszawa, Wyd. RAABE, 2000
 • Bartczak Iwona, Ocena pracy ucznia: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001, Wszystko dla Szkoły, 2001, nr 11, s. 25
 • Bednarkowa Wiga, O szkolnym ocenianiu, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2000
 • Bertram-Wieczorek Violetta, Ungier Piotr, Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w zreformowanej szkole, w: Nowa Szkoła. Prawo i organizacja, Warszawa, Wyd. RAABE, 2001
 • Brożek Adam, Analiza wyników: sprawdzany i egzaminy zewnętrzne, w: Gazeta Szkolna nr 18/30.04.2002
 • Burdzik Joanna, Nauczyciel, a sprawdzanie wiedzy ucznia, Dyrektor Szkoły, 2003, nr 5, s. 10-11
 • Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Dubiecka Anna, Fryska Maria, Obidniak Dorota, Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa, WSiP, 2000
 • Czajkowska-Kilianek Halina, Kilianek Józef, Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów, Nowa Szkoła, 2000, nr 2, s. 19-23
 • Dec Aniela, Metody badania kontekstu osiągnięć uczniów, Edukacja i Dialog, 2001, nr 5, s. 24-30
 • Denek Kazimierz, Metodologiczne aspekty diagnozy i ewaluacji edukacyjnej, Nowe w Szkole, 2000/2001, nr 5, s. 3-10
 • Denek Kazimierz, Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia, Edukacja Medialna ,2000, nr 1, s. 8-13, bibliografia
 • Dryden Gordon, Vos Jeannette, Zmienić system oceniania, w: Rewolucja w uczeniu, Poznań, Wyd. Moderski i S-ka, 2000
 • Eliwart Barbara, Rodzaje oceniania, Przegląd Oświatowy, 2000, nr 10, s.11-13
 • Górka Iwona, Ewaluacja w zreformowanej szkole – nowe obszary i techniki oceniania, Wychowawca, 2005, nr 2, s 21-23
 • Grondas Marek, Psychologiczne aspekty oceniania, w: Poradnik nauczyciela, Warszawa, Wydawnictwo RAABE, 2001
 • Gudro Maria, Dlaczego zmieniamy sposób oceniania?, Forum Humanistów nr 1 /2001
 • Hudańska Iwona, Szkolny system oceniania - wskazówki dla rad pedagogicznych, Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P, 2000
 • Hundert Pelagia, Jak różnicować ocenę za zadania wykonane w grupie?, Szkoła Zawodowa, 1996, nr 9, s. 15-16
 • Janowicz Jerzy, Oceńmy ocenianie, Dyrektor Szkoły, 2004, nr 6, s. 16-18
 • Kaliński Witold, Dydaktyczna rola oceniania i oceny, w: Nowa Szkoła. Prawo o organizacja, Warszawa, Wydawnictwo: RAABE, 2001
 • Kłosińska Ewa, Ocenianie w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków, Wydawnictwo Rubikon, 2000
 • Konic Joanna, Nauczyciel kompetentny w ocenianiu, Poszukiwania nr 4/2001
 • Konieczna-Mazur Lidia, Głos w dyskusji o ocenianiu, Wszystko dla Szkoły, 2002, nr 11, s. 23-24
 • Lisiecka Zofia, Jak oceniać, aby wspierać ucznia?, w: Edukacja i Dialog nr 5/2001
 • Liszka Krystyna, Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów, Katowice, UŚ, 2001, 190 s.
 • Łoś Jolanta, Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Zagadnienia teoretyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Toruń, Bea-Bleja s.c., 2001.
 • Misiarek Stefania, Wewnątrzszkolny system oceniania: poradnik lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Poznań, „Arka”, 2000
 • Misiorna Elżbieta, Ocenianie jako wspomaganie rozwoju, Życie Szkoły, 2001, nr 4, s. 202-205
 • Motynia Andrzej, O ocenianiu w szkole, Nowa Szkoła, 2000, nr 7, s. 26-28
 • Mulawa Janusz, rozm. Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Nowy system oceniania, Szkoła Zawodowa, 1999, nr 10, s. 30-34
 • Niemierko Bolesław, Mulawa J. red., Diagnoza edukacyjna, Materiały z III Konferencji Naukowej w Wałbrzychu, Wałbrzych, Instytut Badań Kompetencji, 2000
 • Niemierko Bolesław, Między oceną szkolną a dydaktyką: bliżej dydaktyki,Warszawa, WSiP, 2001
 • Niemierko Bolesław, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, WSiP, 2002
 • Niemierko Bolesław, Pomiar dydaktyczny a system zapewniania jakości pracy szkoły, w: Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo RAABE, 2001
 • Niemierko Bolesław, Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP, 1999
 • Nowacki Jerzy, Stawiać stopnie czy oceniać?, Nowe w Szkole, 2003, nr 7-8, s. 8-10
 • Palka Stanisław, Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków, 1999, s.122-128: Ilościowe i jakościowe sposoby badania efektów kształcenia
 • Peruszka Urszula, Ocena efektów kształcenia zawodowego, Nowa Szkoła, 2003, nr 1, s. 4-12
 • Sawicki Mieczysław, Ocenianie w życiu wspólnoty szkolnej, Życie Szkoły, 1998, nr 9, s. 534-535
 • Seldin, Peter, The Teaching Portfolio, A Practical Guide to Improved Performance and Promotion/Tenure Decisions, 2nd edition, Anker Publishing Company, Inc., Colton, 1997, (w jęz. angielskim)
 • Skałdanowski Henryk, Jak oceniać? Kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu: zagadnienia teoretyczne oraz propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu, Toruń, Bea-Bleja s.c., 2001
 • Sterna Danuta, Ocenianie kształtujące, Dyrektor Szkoły, 2004, nr 6, s. 22-23
 • Strachanowska Iwona, Ocenianie, sprawdzanie czy kontrola?, Część I, Języki Obce w Szkole ,2000, nr 2/3, s. 114-121
 • Strachanowska Iwona, Ocenianie, sprawdzanie - testy sprawdzające wielostopniowe, Część II , Języki Obce w Szkole, 2000, nr 4, s. 22-26, bibliografia
 • Stróżyński Klemens, Ocenianie jako akt komunikacji, Polonistyka, 2003, nr 4, s. 225-229
 • Stróżyński Klemens, Stawiarska Elżbieta, Zmysłowska Marzenna, Jak oceniać i uczyć samooceny, Przewodnik nauczyciela, Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000
 • Stróżyński Klemens, Ocenianie szkolne dzisiaj: poradnik dla nauczycieli, Warszawa, WSiP, PWN, 2003
 • Stróżyński Klemens, Ocenianie wspierające, Edukacja i Dialog, 1999, nr 9, s. 50-54
 • Stróżyński Klemens, Skuteczne komunikowanie ocen, Polonistyka nr 9/2001
 • Stróżyński Klemens, Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, Przewodnik dyrektora, Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000
 • Szaleniec H., Szmigiel M.K., Egzaminy zewnętrzne. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego, Wydawnictwo szkolne Omega, Kraków, 2001
 • Szaran Teresa, Pomiar dydaktyczny, WSiP, Warszawa, 2000
 • Szczodry Grażyna, Diagnoza osiągnięć - sposób na szkołę bez stopni, Dyrektor Szkoły, 2003, nr 2, s. 3-5
 • Talik Maria, Funkcje oceny szkolnej, Dyrektor Szkoły, 2003, nr 7-8, s. 23-25
 • Tankiewicz Ewa, Ocenianie uczniów, Życie Szkoły, 2001, nr 10, s. 607-611
 • Tomasik Anna, Warmiak Irmina,  Zaceńska Małgorzata, Jak oceniać?, Nowa Polszczyzna, 1999, nr 3, s. 36-37
 • Tyszka Tadeusz, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
 • Walczak Wojciech, Jak oceniać ucznia? teoria i praktyka, Łódź, Galaktyka, 2001
 • Wesołowska Agnieszka, Proces kontroli i oceny osiągnięć ucznia, Nowa Edukacja Zawodowa, 2003, nr 1, s. 29-31, bibliografia
 • Węglowicz Bożena, Moje refleksje na temat kryteriów ocen i w ogóle oceniania w szkole, Dyrektor Szkoły, 2002, nr 5, s. 13-14
 • Wlazło Stefan, Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły [przewodnik dla edukatora]: suplement, Warszawa, MEN, 1997
 • Wojciechowska Krystyna, Kowalik Elżbieta, Szkolny system oceniania oparty na pomiarze dydaktycznym, Gdańsk, Wydawnictwo Podkowa Bis, 2000
 • Zajdel Krzysztof, Aspekty oceny szkolnej, Dyrektor Szkoły, 2004, nr 12, s. 37-39
 • Zajdel Krzysztof, Ocenianie - dylematy i wątpliwości, Dyrektor Szkoły, 2002, nr 5, s. 15-16
 • Zajdel Krzysztof, Psychologiczne aspekty oceniania, Życie Szkoły, 1997, nr 4, s. 249-250
 • Żmijski Janusz, Przykład przedmiotowego systemu oceniania, w: Poradnik nauczyciela, Warszawa, Wydawnictwo: RAABE, 2001
 • Żmijski Janusz, Wewnątrzszkolne systemy oceniania. O niektórych aspektach i elementach, w: Poradnik nauczyciela, Warszawa, Wydawnictwo RAABE, 2001
 • Żuk Bożena, Miejsce oceniania w programie Nauczania, Forum Humanistów, 2001, nr 4, s. 36-43, bibliografia
 • Żytko Małgorzata, Problemy oceniania szkolnego, Psychologia Wychowawcza, 2000, nr 2-3, s. 150-156